Distributed massive MIMO with low-precision components
Forskningsprojekt , 2020 – 2024

Beskrivning saknas.

Deltagare

Giuseppe Durisi (kontakt)

Professor vid Chalmers, Elektroteknik, Kommunikations- och antennsystem, Kommunikationssystem

Mikael Coldrey

Adjungerad professor vid Chalmers, Elektroteknik, Kommunikations- och antennsystem, Kommunikationssystem

Christian Fager

Professor vid Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Mikrovågselektronik

Samarbetspartners

Ericsson AB

Stockholm, Sweden

Finansiering

Stiftelsen för Strategisk forskning (SSF)

Finansierar Chalmers deltagande under 2020–2024

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Informations- och kommunikationsteknik

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2020-12-09