Novel drug modalities blocking SARS-CoV-2 infection
Forskningsprojekt , 2020 – 2022

Syfte och mål: Projektets mål är att tillämpa en ny plattform för läkemedelsutveckling med hjälp av riktad evolution för att hitta potenta peptider riktade mot SARS-CoV2-infektion
Förväntade effekter och resultat: Projektet kommer att möjliggöra upptäckten av nya potenta peptider riktade mot SARS-CoV2-infektion och dessutom ett nytt angreppssätt att utveckla antivirala peptider.
Upplägg och genomförande: Projektet är indelat i olika arbetspaket inklusive utveckling av verktyg för syntetisk biologi, genomförande av screening med hög kapacitet samt analys av data och identifiering av lovande kandidater

Deltagare

Florian David (kontakt)

Forskarassistent vid Chalmers, Biologi och bioteknik, Systembiologi

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2020–2022

Mer information

Senast uppdaterat

2021-02-05