48V drivlina, FFI genomförbarhetsstudie
Forskningsprojekt , 2020

Beskrivning saknas.

Deltagare

Yujing Liu (kontakt)

Professor vid Chalmers, Elektroteknik, Elkraftteknik, Elmaskiner och kraftelektronik

Samarbetspartners

Mittuniversitetet

Sundsvall, Sweden

STT Emtec AB

Njurunda, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: EMProjektnr:50175-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2020

Mer information

Senast uppdaterat

2021-11-16