Rekomendationer för HFMI-behandling av stålbroar - utveckling av dimensioneringsmetoder och tekniska kravspecifikationer
Forskningsprojekt, 2020 – 2022

Beskrivning saknas.

Deltagare

Mohammad al-Emrani (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik

Hassan al-Karawi

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik

Samarbetspartners

AB Storstockholms Lokaltrafik

Stockholm, Sweden

HiFIT Scandinavia AB

Göteborg, Sweden

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Stockholm, Sweden

Trafikverket

Borlänge, Sweden

WSP Sverige

Stockholm, Sweden

Finansiering

Trafikverket

Projekt-id: TRV 2020-68167
Finansierar Chalmers deltagande under 2020–2022

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2023-01-31