Robustare spårväxlar
Forskningsprojekt , 2020 – 2021

Projektet syftar till att öka kunskapen om konsekvensen av främmande objekt mellan växeltunga och stödräl.

Deltagare

Anders Ekberg (kontakt)

Professor vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Dynamik

Finansiering

Trafikverket

Projekt-id: TRV2020/103978
Finansierar Chalmers deltagande under 2020–2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2021-03-10