Ledarskapets roll för ett framgångsrikt samhällsbyggande
Forskningsprojekt , 2020 – 2021

Beskrivning saknas.

Deltagare

Martin Löwstedt (kontakt)

Docent vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Innovation and R&D Management

Alexander Styhre

vid Unknown organization

Samarbetspartners

Centrum för management i byggsektorn (CMB)

Gothenburg, Sweden

Finansiering

Centrum för management i byggsektorn (CMB)

Finansierar Chalmers deltagande under 2020–2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Produktion

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2021-03-18