CICERONE-Interaktiva datorhjälpmedel för Raffinöroptimering
Forskningsprojekt, 2021 – 2024

Målet med projektet är att undersöka hur man kan öka energieffektiviseringen vid framställning av mekanisk massa genom användandet av innovativ reglering i form av så kallade digitala tvillingar, vilket möjliggör energioptimering vid bibehållen produktion. Energimyndigheten bedömer att projektet har stor potential att kunna bidra till en stor minskning av energiförbrukning och därmed klimatbelastning inom massaindustrin.

Deltagare

Anders Karlström (kontakt)

Chalmers, Elektroteknik

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 50825-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2021–2024

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2022-07-16