Mätning av skogens vitalitet med radarfjärranalys
Forskningsprojekt, 2021 – 2026

Beskrivning saknas.

Deltagare

Lars Ulander (kontakt)

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Geovetenskap och fjärranalys

Patrik Bennet

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Geovetenskap och fjärranalys

Albert Monteith

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Geovetenskap och fjärranalys

Finansiering

Formas

Projekt-id: 2020-01961
Finansierar Chalmers deltagande under 2021–2023

Mer information

Senast uppdaterat

2024-01-08