The influence of washing parameters on the mechanical performance of recycled plasticspackaging
Forskningsprojekt , 2021 – 2022

Beskrivning saknas.

Deltagare

Antal Boldizar (kontakt)

Professor vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Konstruktionsmaterial

Finansiering

Handelens Miljøfond

Projekt-id: ID11297
Finansierar Chalmers deltagande under 2021–2022

Mer information

Senast uppdaterat

2021-08-11