Småskalig fysisk påverkan och storskalig uppgrumling av sediment - Nya lösningar för en hållbar förvaltning av grunda kustekosystem
Forskningsprojekt, 2021 – 2023

Beskrivning saknas.

Deltagare

Erik Ytreberg (kontakt)

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier

Samarbetspartners

Göteborgs universitet

Gothenburg, Sweden

Sveriges Geologiska Undersökning (SGU)

Uppsala, Sweden

Finansiering

Formas

Projekt-id: 2020-01542
Finansierar Chalmers deltagande under 2021–2023

Mer information

Senast uppdaterat

2021-07-27