Optimala patientflöden i akutvårdskedjan
Forskningsprojekt, 2021 – 2023

Syfte och mål
Detta projekt kommer att analysera nuvarande praxis på Psykiatriakuten Östra Sjukhiset samt utveckla ett AI-baserat system för att hjälpa akutsjukvården att optimera patientflödet. Projektets mål är att förbättra informationsöversikten för kliniska beslut och patientflöden samt leverera ett prediktivt och proaktivt beslutsstöd för den psykiatriska akutvården både på dess testplats Sahlgrenska Universitetssjukhuset, men även de globala marknaden som är tillgänglig via projektens parter Predicare och Chalmers Universitet.

Förväntade effekter och resultat
Förväntade effekter av projektet 1) kortare väntetider, 2) minskad upplevelse av stress för personalen, 3) förbättrad överblick över den aktuella situationen på akuten, patientplaner och resursplanering samt 4) förbättrat stöd för kliniska beslut och patientflödet.

Planerat upplägg och genomförande
Sahlgrenska universitetssjukhusets psykiatriska akutavdelning är behovsägaren. Sahlgrenska kommer att vara nyckeln till utvärdering av användbarhet och förbättringar i verktygsvalidering och kommer att vara den plats där lösningen kommer att testasoch utvärderas. Predicare kommer att bidra med RETTS-algoritmer, applikationsutveckling, prediktiv processmodellering och kommer att driva arbetet med att definiera bästa praxis. Chalmers kommer att leda utvecklingen av instrumentpanelen och analyser för akutmottagning baserad på historiska data.

Deltagare

Petter Falkman (kontakt)

Chalmers, Elektroteknik, System- och reglerteknik

Samarbetspartners

Predicare AB

Göteborg, Sweden

Västra Götalandsregionen

Vänersborg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2020-04713
Finansierar Chalmers deltagande under 2021–2023

Mer information

Senast uppdaterat

2022-01-12