Cancerdetektion via CRISPR-baserad mutationsanalys i grafenchips
Forskningsprojekt, 2021 – 2023

Syfte och mål: Projektmålet är att utveckla ett kraftfullt och enkelt diagnostiskt grafenchip för snabb och kostnadseffektiv mutationsdetektering inom cancerdiagnostik. Vårt grafenbaserade chip kommer vara en minimalt invasiv, känslig, enkel, snabb och kostnadseffektiv metod för detektion av cirkulerande tumör-DNA (ctDNA).
Förväntade effekter och resultat: CRISPR/Cas9 kommer att användas för detektion av cirkulerande tumör-DNA (ctDNA) via mutationsanalyser i vätskebiopsier med extrem precision och tillförlitlighet. Ett enda miniatyrchip (1 cm2) innehåller flera hundra olika detektionsområden där varje område kan produceras för enskilda mutationer. Eftersom chipen är gjorda av återvinningsbart material (grafen och biologiskt nedbrytbar plast), kommer detta teknologiska miljöavtryck att vara minimalt. Upplägg och genomförande: Cas9-detektionsmodulen kommer att kopplas till ett avancerad 2D-grafen baserat material som kommer att utgöra den signalgenererande delen av chipet. Då ctDNA binder till Cas9 kommer grafenchipets elektriska ledningsförmåga att förändras vilket genererar en specifik mätsignal. Chipet kan anslutas till en enkel elektronisk avläsningsenhet via ett USB-uttag och kan användas utan ytterligare avancerad utrustning.

Deltagare

Ivan Mijakovic (kontakt)

Chalmers, Life sciences, Systembiologi

Samarbetspartners

2D fab AB

Sundsvall, Sweden

Göteborgs universitet

Gothenburg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2020-04733
Finansierar Chalmers deltagande under 2021–2023

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hälsa och teknik

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2021-11-18