Cirkulära och grönare processer för återvinning och produktion av Li-ion-batterier
Forskningsprojekt , 2021 – 2024

Energimyndigheten bedömer att projektet kan föra forskningsfronten framåt och bidra till utvecklingen av en hållbarare återvinningsprocess för litiumjonbatterier (LIB). Projektet bidrar till utvecklingen av en grönare och mer cirkulär process för återvinning och produktion av LIB. Projektet utvecklar metoden för utvinning av litium från förbrukade LIB och bidrar därmed till ökad återvinningsgrad. Projektet utvecklar även en grönare och säkrare metod för att lösa upp nickel, mangan och kobolt från LIB. En livscykelanalys som demonstrerar miljöprestanda för varje processteg och för hela processen genomförs.

Deltagare

Martina Petranikova (kontakt)

Docent vid Chalmers, Kemi och kemiteknik, Energi och material, Kärnkemi

Samarbetspartners

Meab Metallextraktion

Askim, Sweden

Northvolt AB

Stockholm, Sweden

Uppsala universitet

Uppsala, Sweden

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 52009-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2021–2024

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2021-10-02