Sill 2.0 - ett nytt koncept för 100% användning av sillen till livsmedelsproduktion
Forskningsprojekt , 2021 – 2022

Trots sin fantastiska näringssammansättning och sitt låga klimatavtryck är sill och skarpsill idag mycket dåligt utnyttjade till livsmedelsproduktion; 2019 blev endast 10% de landade 153 000 tonnen slutligen mat, resten fiskmjöl och olja. Många faktorer bidrar till den låga nyttjandegraden, bla. fiskeflottans effektivisering med båtar som delvis vuxit ur hamnarna, ändrade krav på processvattenrening från beredningsindustrin och det faktum är att skillnaden i pris mellan foder- och livsmedelssill är alltför liten. Att öka värdet på hela sillråvaran -filé, fasta restråvaror och processvatten- är därför en mycket viktig väg framåt för att skapa incitament för fiskarna att öka landningen av sill till livsmedel, och samtidigt bemöta vattenreningsproblematiken.

 

Syftet med detta förprojekt är att identifiera utmaningar och möjligheter som ska skapa en grund för ett större projekt med målet att väsentligt höja värdet på sill/skarpsill som livsmedelsråvara. Förprojektet är indelat i 4 delar som berör logistikutmaingar vid restråvaruhanteringen, teknikinventering, kompetensinventering och finaniseringsinventering

Deltagare

Ingrid Undeland (kontakt)

Chalmers, Life sciences, Livsmedelsvetenskap

Samarbetspartners

Klädesholmen Seafood AB

Rönnäng, Sweden

Sweden Pelagic AB

Ellös, Sweden

Finansiering

Västra Götalandsregionen

Projekt-id: RUN 2020-00457
Finansierar Chalmers deltagande under 2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2022-05-02