Sill 2.0 - ett nytt koncept för 100% användning av sillen till livsmedelsproduktion
Forskningsprojekt , 2021

Beskrivning saknas.

Deltagare

Ingrid Undeland (kontakt)

Professor vid Chalmers, Biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap

Finansiering

Västra Götalandsregionen

Projekt-id: RUN 2020-00457
Finansierar Chalmers deltagande under 2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2021-10-23