Avgiftning av stålframställningsrester via noll avfalls teknik - DEZEWAT
Forskningsprojekt, 2021 – 2023

Beskrivning saknas.

Deltagare

Martina Petranikova (kontakt)

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Energi och material

Finansiering

Formas

Projekt-id: 2021-00449
Finansierar Chalmers deltagande under 2021–2023

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2022-02-25