Unik skalbar process som möjliggör hållbart användande av naturens finaste vattenrening.
Forskningsprojekt, 2021 – 2023

Beskrivning saknas.

Deltagare

Martin Andersson (kontakt)

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi

Finansiering

ÅForsk

Projekt-id: 21-385
Finansierar Chalmers deltagande under 2021–2023

Mer information

Senast uppdaterat

2022-08-25