Utveckling av billiga zeoliter för kostnadseffektiv koldioxidavskiljning
Forskningsprojekt, 2021 – 2023

Beskrivning saknas.

Deltagare

Henrik Leion (kontakt)

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Energi och material

Samarbetspartners

RISE Research Institutes of Sweden

Göteborg, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 2021-00011
Finansierar Chalmers deltagande under 2021–2023

Mer information

Senast uppdaterat

2021-12-16