In-situ-diffraktion av Mo(Si,Al)2 för hållbara industriella uppvärmningstillämpningar
Forskningsprojekt, 2021 – 2023

Syfte och mål
Syftet med projektet är att undersöka möjligheterna som neutron- och synkrotronljusdiffraktion erbjuder för att effektivisera innovation och utveckling av skräddarsydda material för elektrifiering av industriella uppvärmningsprocesser. Specifikt vill vi undersöka om det är möjligt att mäta kristallriktningsberoende termisk utvidgning hos de olika faserna i keramiska värmeelement baserade på Mo(Si,Al)2 vid temperaturer upp till 1500 °C. Målet är att verifiera metoderna för användning i industriella legeringsutvecklingsprojekt.

Förväntade effekter och resultat
Verifiering av metoderna skapar möjligheter för Kanthal att integrera avancerade karaktäriseringstekniker i sin portfölj. Då dessa metoder ger tillgång till information som inte är möjlig att erhålla på andra sätt ger det ökade möjligheter för kunskapsbaserad utveckling och innovations, och därmed en direkt konkurrensfördel.

Planerat upplägg och genomförande
Både synkrotronljus- och neutrondiffraktion kommer att användas för att mäta dom aktuella egenskaperna (riktningsberoende fas-specifik termisk utvidgning och inre spänningar) vid temperaturer upp till 1500 °C. Då metoderna har olika för- och nackdelar ger en direkt jämförelse Kanthal möjligheten att ta välgrundade beslut om framtida användning av stora forskningsinfrastrukturer. Experimenten genomförs gemensamt av Kanthal och Chalmers vilket ger företaget direkt erfarenhet av genomförande och analys.

Deltagare

Magnus Hörnqvist Colliander (kontakt)

Chalmers, Fysik, Mikrostrukturfysik

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2021-03827
Finansierar Chalmers deltagande under 2021–2023

Mer information

Senast uppdaterat

2022-03-02