Magnus Hörnqvist Colliander

Senior forskare vid Mikrostrukturfysik

Min forskning handlar främst om att förstå kopplingar mellan process, struktur och egenskaper hos avancerade högprestandamaterial på en grundläggande nivå. Detta kräver utveckling och användande av metoder för in-situ karaktärisering med hjälp at elektronmikroskop eller stora infrastrukturanläggningar (synkrotroner eller neutronkällor). Ett särskilt fokus ligger på användandet av tidsupplösta in-situ metoder baserade på spridning och diffraktion av synkrotronljus och neutroner för att studera beteendet under representativa termiska/mekaniska cykler, samt mätning av lokala egenskaper hos individuella faser, korn och gränsytor på en mikroskala. Målet är att bidra till utvecklingen av nya och förbättrade material, främst med avseende på temperaturstabilitet och mekaniska egenskaper, som kan möjliggöra minskad miljöpåverkan både under tillverkning och användning. För att åstadkomma det tillämpas den mer grundläggande forskningen i samarbetsprojekt med industrin.

Källa: chalmers.se
Image of Magnus Hörnqvist Colliander

Visar 84 publikationer

2022

The Effect of Grain Boundary Carbides on Dynamic Recrystallization During Hot Compression of Ni-Based Superalloy Haynes 282

Emil Eriksson, Joel Håkan Andersson, Magnus Hörnqvist Colliander
Metallurgical and Materials Transactions A: Physical Metallurgy and Materials Science. Vol. 53 (1), p. 29-38
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2022

Load redistribution in eutectic high entropy alloy AlCoCrFeNi2.1 during high temperature deformation

Nitesh Raj Jaladurgam, Adrianna Lozinko, Sheng Guo et al
Materialia. Vol. 22
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Effect of lithiation on the elastic moduli of carbon fibres

Shanghong Duan, Anand Harihara Subramonia Iyer, David Carlstedt et al
Carbon. Vol. 185, p. 234-241
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Bauschinger effect and latent hardening under cyclic micro-bending of Ni-base Alloy 718 single crystals: Part I. Experimental analysis of single and multi slip plasticity

M. Kreins, S. Schilli, T. Seifert et al
Materials Science & Engineering A: Structural Materials: Properties, Microstructure and Processing. Vol. 827
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Tailored grain morphology via a unique melting strategy in electron beam-powder bed fusion

P. Karimi, E. Sadeghi, Joakim Ålgårdh et al
Materials Science & Engineering A: Structural Materials: Properties, Microstructure and Processing. Vol. 824
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Ultrafast dynamical diffraction wavefronts in strained Si imagined with Tele-ptychography

Angel Rodriguez-Fernandez, Ana Diaz, Anand Harihara Subramonia Iyer et al
Acta Crystallographica Section A: Foundations and Advances. Vol. 77, p. C518-C519
Övrigt konferensbidrag
2021

Temperature dependent load partitioning and slip mode transition in a eutectic AlCoCrFeNi2.1 high entropy alloy

Nitesh Raj Jaladurgam, Adrianna Lozinko, Sheng Guo et al
Materialia. Vol. 17
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Precipitation of γ’ during cooling of nickel-base superalloy Haynes 282

Ceena Joseph, Mattias Thuvander, Christer Persson et al
Philosophical Magazine Letters. Vol. 101 (1), p. 30-39
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Macro- and micro-mechanical behaviour of a γ′ strengthened Ni-based superalloy at cryogenic temperatures

Nitesh Raj Jaladurgam, Saurabh Kabra, Magnus Hörnqvist Colliander
Materials and Design. Vol. 209
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Cyclic Deformation of Microcantilevers Using In-Situ Micromanipulation

Anand Harihara Subramonia Iyer, Magnus Hörnqvist Colliander
Experimental Mechanics. Vol. 61 (9), p. 1431-1442
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Dynamic and Post-Dynamic Recrystallization of Haynes 282 below the Secondary Carbide Solvus

Emil Eriksson, Magnus Hörnqvist Colliander
Metals. Vol. 11 (1), p. 1-24
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Fracture of Cr2O3 single crystals on the microscale

Anand Harihara Subramonia Iyer, Krystyna Marta Stiller, Magnus Hörnqvist Colliander
Materialia. Vol. 15
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Elastic-viscoplastic self-consistent modeling for finite deformation of polycrystalline materials

Hongjia Li, Fredrik Larsson, Magnus Hörnqvist Colliander et al
Materials Science & Engineering A: Structural Materials: Properties, Microstructure and Processing. Vol. 799
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Imaging Ultrafast Dynamical Diffraction Wave Fronts in Strained Si with Coherent X Rays

Angel Rodriguez-Fernandez, Ana Diaz, Anand Harihara Subramonia Iyer et al
Physical Review Letters. Vol. 127 (15)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Fatigue crack growth of electron beam melted TI-6AL-4V in high-pressure hydrogen

M. Neikter, Magnus Hörnqvist Colliander, Claudia de Andrade Schwerz et al
Materials. Vol. 13 (6)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Wire-Based Additive Manufacturing of Ti-6Al-4V Using Electron Beam Technique

Florian Pixner, Fernando Warchomicka, Patrick Peter et al
Materials. Vol. 13 (15)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Microstructure-dependent deformation behaviour of a low γ′ volume fraction Ni-base superalloy studied by in-situ neutron diffraction

Nitesh Raj Jaladurgam, Hongjia Li, Joe Kelleher et al
Acta Materialia. Vol. 183, p. 182-195
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Residual stress determination by neutron diffraction in powder bed fusion-built Alloy 718: Influence of process parameters and post-treatment

Sneha Goel, M. Neikter, J. Capek et al
Materials and Design. Vol. 195
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Complete precipitate dissolution during adiabatic shear localisation in a Ni-based superalloy

Magnus Hörnqvist Colliander, Gustav Sundell, Mattias Thuvander
Philosophical Magazine Letters. Vol. 100 (12), p. 561-570
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Precipitation Kinetics and Morphology of Grain Boundary Carbides in Ni-Base Superalloy Haynes 282

Ceena Joseph, Christer Persson, Magnus Hörnqvist Colliander
Metallurgical and Materials Transactions A: Physical Metallurgy and Materials Science. Vol. 51 (12), p. 6136-6141
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Microscale fracture of chromia scales

Anand Harihara Subramonia Iyer, Gaurav Mohanty, Krystyna Marta Stiller et al
Materialia. Vol. 8
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Strain Rate Effects on Fracture Behavior of Austempered Ductile Irons

A. Ruggiero, N. Bonora, D. Gentile et al
AIP Conference Proceedings. Vol. 1979
Paper i proceeding
2018

Electron backscatter diffraction characterization of fatigue crack growth in laser metal wire deposited Ti-6Al-4V

Pia Åkerfeldt, Magnus Hörnqvist Colliander, Robert Pederson et al
Materials Characterization. Vol. 135, p. 245-256
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Prediction of mechanical response for 5000-series Aluminum alloy coupling visco-plastic self-consistent approach with finite element method

Andrew Ruggiero, D Gentile, Magnus Hörnqvist Colliander et al
Journal of Physics: Conference Series. Vol. 1063 (1)
Paper i proceeding
2018

Accounting for lattice coherency in a two-phase elastic-plastic self-consistent model for nickel-based superalloys

Hongjia Li, Magnus Ekh, Magnus Hörnqvist Colliander et al
International Journal of Plasticity. Vol. 110, p. 248-271
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Room temperature plasticity in thermally grown sub-micron oxide scales revealed by micro-cantilever bending

Anand Harihara Subramonia Iyer, Krystyna Marta Stiller, Magnus Hörnqvist Colliander
Scripta Materialia. Vol. 144, p. 9-12
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Ni nanocluster composites for enhanced impact resistance of multilayered arc-PVD ceramic coatings

James P. Best, Mikhail Polyakov, Deodatta Shinde et al
Surface and Coatings Technology. Vol. 354, p. 360-368
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Anisotropy effects during dwell-fatigue caused by δ-phase orientation in forged Inconel 718

Jonas Saarimäki, Magnus Hörnqvist Colliander, JJ Moverare
Materials Science & Engineering A: Structural Materials: Properties, Microstructure and Processing. Vol. 692, p. 174-181
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Validating material modelling for OFHC copper using Dynamic Tensile Extrusion (DTE) test at different velocity impact

Nicola Bonora, Gabriel Testa, Andrew Ruggiero et al
AIP Conference Proceedings. Vol. 1793, p. 100019-
Paper i proceeding
2017

Intergranular Oxidation Effects During Dwell-Time Fatigue of High-Strength Superalloys

Ulrich Krupp, K. Wackermann, H. J. Christ et al
Oxidation of Metals. Vol. 88 (1 (SI)), p. 3-14
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Influence of dwell time on fatigue crack propagation in Alloy 718 laser welds

Anand Harihara Subramonia Iyer, Krystyna Marta Stiller, Gunnar Leijon et al
Materials Science & Engineering A: Structural Materials: Properties, Microstructure and Processing. Vol. 704, p. 440-447
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Influence of heat treatment on the microstructure and tensile properties of Ni-base superalloy Haynes 282

Ceena Joseph, Christer Persson, Magnus Hörnqvist Colliander
Materials Science & Engineering A: Structural Materials: Properties, Microstructure and Processing. Vol. 679, p. 520-530
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Crack Growth Studies in a welded Ni-base superalloy

Anand Harihara Subramonia Iyer, Krystyna Marta Stiller, Magnus Hörnqvist Colliander
Solid State Phenomena. Vol. 258, p. 237-240
Paper i proceeding
2017

Modelling and simulation of dynamic recrystallization (DRX) in OFHC copper at very high strain rates

Gabriel Testa, Nicola Bonora, Andrew Ruggiero et al
AIP Conference Proceedings, p. Article number 100034-
Paper i proceeding
2017

Nano-scale characterization of white layer in broached Inconel 718

Zhe Chen, Magnus Hörnqvist Colliander, Gustav Sundell et al
Materials Science & Engineering A: Structural Materials: Properties, Microstructure and Processing. Vol. 684, p. 373-384
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Effect of microstructure on dynamic shear localisation in Alloy 718

Joakim Johansson, Christer Persson, Gabriel Testa et al
Mechanics of Materials. Vol. 109, p. 88-100
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Effect of cooling rate after solution treatment on subsequent phase separation during aging of Fe-Cr alloys: A small-angle neutron scattering study

Xin Xu, J. Odqvist, Magnus Hörnqvist Colliander et al
Acta Materialia. Vol. 134, p. 221-229
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Deformation and Failure of OFHC Copper under high strain rate shear compression

Andrew Ruggiero, Gabriel Testa, Nicola Bonora et al
AIP Conference Proceedings
Paper i proceeding
2016

Time- and cycle-dependent crack propagation in Haynes 282

Jonas Saarimäki, JJ Moverare, Magnus Hörnqvist Colliander
Materials Science & Engineering A: Structural Materials: Properties, Microstructure and Processing. Vol. 658, p. 463-471
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Dynamic Recrystallization During High-Strain-Rate Tension of Copper

Nooshin Mortazavi Seyedeh, Nicola Bonora, Andrew Ruggiero et al
Metallurgical and Materials Transactions A: Physical Metallurgy and Materials Science. Vol. 47A (6), p. 2555-2559
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Microstructural examination of shear localisation during high-strain-rate deformation of Alloy 718

Joakim Johansson, Christer Persson, Haiping Lai et al
Materials Science & Engineering A: Structural Materials: Properties, Microstructure and Processing. Vol. 662, p. 363-372
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Structural Characterization of Phase Separation in Fe-Cr: A Current Comparison of Experimental Methods

X. Xu, J. Odqvist, Magnus Hörnqvist Colliander et al
Metallurgical and Materials Transactions A: Physical Metallurgy and Materials Science. Vol. 47A (12), p. 5942-5952
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Influence of carbide distribution on ductility of Haynes®282® forgings

Ceena Joseph, Magnus Hörnqvist Colliander, Rebecka Brommesson et al
13th International Symposium on Superalloys, SUPERALLOYS 2016, Seven Springs Mountain Resort Seven Springs, United States, 11 September 2016 through 15 September 2016, p. 523-529
Paper i proceeding
2015

Validating material modelling for OFHC copper using dynamic tensile extrusion (DTE) test at different velocity impact

Nicola Bonora, Gabriel Testa, Andrew Ruggiero et al
19th Biennial APS Conference on Shock Com- pression of Condensed Matter
Övrigt konferensbidrag
2015

Early stages of spinodal decomposition in Fe–Cr resolved by in-situ small-angle neutron scattering

Magnus Hörnqvist, Mattias Thuvander, Axel Steuwer et al
Applied Physics Letters. Vol. 106 (6), p. 061911-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

Multi-scale, multi-technique investigation of oxidation assisted cracking

Magnus Hörnqvist, Leif Viskari, Katie L. Moore et al
9th International Conference on Microscopy of Oxidation
Övrigt konferensbidrag
2015

Numerical simulation of deformation development during dynamic tensile extrusion of OFHC copper incorporating microstructure evolution

Nicola Bonora, Andrew Ruggiero, Simone Dichiaro et al
TMS Annual Meeting and Exibition
Övrigt konferensbidrag
2015

Phase Separation in Fe-Cr Alloys Studied by Small Angle Neutron Scattering

Xin Xu, J. Odqvist, Magnus Hörnqvist et al
TMS Annual Meeting and Exibition
Övrigt konferensbidrag
2015

Correlation between crack length and load drop for low-cycle fatigue crack growth in Ti-6242

Rebecka Brommesson, Magnus Ekh, Magnus Hörnqvist
International Journal of Fatigue. Vol. 81, p. 1-9
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

Modeling and Experimental Measurement with Synchrotron Radiation of Residual Stresses in Laser Metal Deposited Ti-6Al-4V

Andreas Lundbäck, Robert Pederson, Magnus Hörnqvist et al
13th World Conference on Titanium
Övrigt konferensbidrag
2015

Deformation and texture evolution of OFHC copper during dynamic tensile extrusion

Magnus Hörnqvist, Nooshin Mortazavi Seyedeh, Mats Halvarsson et al
Acta Materialia. Vol. 89, p. 163-180
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

Numerical Simulation of Dynamic Tensile Extrusion Test of OFHC Copper

Nicola Bonora, Gabriel Testa, Andrew Ruggiero et al
Journal of Dynamic Behavior of Materials. Vol. 1, p. 136-152
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Low-Cycle Fatigue Crack Growth in Ti-6242 at Elevated Temperature

Rebecka Brommesson, Magnus Hörnqvist, Magnus Ekh
Advanced Materials Research. Vol. 891-892, p. 422-427
Paper i proceeding
2014

Reduced Dwell-Fatigue Resistance in a Ni-Base Superalloy After Short-Term Thermal Exposure

Magnus Hörnqvist, Leif Viskari
Metallurgical and Materials Transactions A: Physical Metallurgy and Materials Science. Vol. 45 (6), p. 2699-2703
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Anisotropy of Room Temperature Ductility in Haynes 282 Forgings

Ceena Joseph, Magnus Hörnqvist, Christer Persson
Proceedings of the 8th International Symposium on Superalloy 718 and Derivatives, p. 601-609
Paper i proceeding
2014

Identification of microscale strain fields from in-situ SEM images of a pearlitic steel using DIC

Erik Lindfeldt, Johan Ahlström, Magnus Hörnqvist et al
Preprint
2014

Estimation of microscale strain fields in a pearlitic steel using DIC and in-situ SEM

Erik Lindfeldt, Johan Ahlström, Magnus Hörnqvist et al
Proceedings of 14th European Mechanics of Materials Conference - EMMC14
Paper i proceeding
2014

High-temperature crack growth in a Ni-base superalloy during sustained load

Magnus Hörnqvist, Leif Viskari, Katie L. Moore et al
Materials Science & Engineering A: Structural Materials: Properties, Microstructure and Processing. Vol. 609, p. 131-140
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Fatigue crack growth behaviour of forged Ti-6Al-4V in gaseous hydrogen

R. Gaddam, R. Pederson, Magnus Hörnqvist et al
Corrosion Science. Vol. 78, p. 378-383
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Dynamic strain aging in Haynes 282 superalloy

Magnus Hörnqvist Colliander, Ceena Joseph, Christer Persson et al
Proceedings of the 2nd EuroSuperalloys Conference. Vol. 14, p. Art. no. 16002-
Paper i proceeding
2014

Influence of high-pressure gaseous hydrogen on the low-cycle fatigue and fatigue crack growth properties of a cast titanium alloy

Raghuveer Gaddam, Magnus Hörnqvist, Marta-Lena Antti et al
Materials Science & Engineering A: Structural Materials: Properties, Microstructure and Processing. Vol. 612, p. 354-362
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Intergranular crack tip oxidation in a Ni-base superalloy

Leif Viskari, Magnus Hörnqvist, K. L. Moore et al
Acta Materialia. Vol. 61 (10), p. 3630-3639
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Fracture mechanisms during intergranular hold time fatigue crack growth in Inconel 718 superalloy

S. Johansson, Leif Viskari, Krystyna Marta Stiller et al
13th International Conference on Fracture 2013, ICF 2013; Beijing; China; 16 June 2013 through 21 June 2013. Vol. 3, p. 1833-1841
Paper i proceeding
2013

Influence of hydrogen environment on fatigue crack growth in forged Ti-6Al-4V : fractographic analysis

Raghuver Gaddam, Robert Pederson, Magnus Hörnqvist et al
IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. Vol. 48, p. 012010-
Paper i proceeding
2012

Applicability of handbook crack propagation methods on TIG and Laser welded IN718 at room and elevated temperature for mixed mode loading and dwell-time conditions

T Månsson, Magnus Hörnqvist, T Hansson et al
Proceedings of the 4th International Conference on the Integrity of High-Temperature Welds/9th International Conference on Creep and Fatigue at High Temperatures
Övrigt konferensbidrag
2011

Experiments and modelling of the cyclic behaviour of Haynes 282

Rebecka Brommesson, Lisa Grauers, Magnus Ekh et al
Book of abstracts of 2nd International Conference on Material Modeling (ICMM2), Paris (France)
Övrigt konferensbidrag
2011

High temperature fatigue crack growth in Alloy 718 - Effect of tensile hold times

Magnus Hörnqvist, T. Månsson, David Gustafsson
Procedia Engineering. Vol. 10, p. 147-152
Paper i proceeding
2011

Fatigue crack growth behaviour of Inconel 718 - The concept of a damaged zone caused by high temperature hold times

David Gustafsson, J.J. Moverare, K. Simonsson et al
Procedia Engineering. Vol. 10, p. 2821-2826
Paper i proceeding
2011

Influence of high temperature hold times on the fatigue crack propagation in Inconel 718

David Gustafsson, J.J. Moverare, S.A.H. Johansson et al
International Journal of Fatigue. Vol. 33 (11), p. 1461-1469
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2010

Fatigue crack growth testing using varying R-ratios

Magnus Hörnqvist, T. Hansson, O. Clevfors
Procedia Engineering. Vol. 2 (1), p. 155-161
Paper i proceeding
2010

Dynamic strain ageing and dynamic precipitation in AA7030 during cyclic deformation

Magnus Hörnqvist, Birger Karlsson
Procedia Engineering. Vol. 2 (1), p. 265-273
Paper i proceeding
2010

Fatigue crack growth in Ti-6242 under elasto-plastic loading conditions

Magnus Hörnqvist, T. Månsson
Procedia Engineering. Vol. 2 (1), p. 223-229
Paper i proceeding
2010

Fatigue crack growth behaviour of Inconel 718 with high temperature hold times

David Gustafsson, J.J. Moverare, S.A.H. Johansson et al
Procedia Engineering. Vol. 2 (1), p. 1095-1104
Paper i proceeding
2009

Effect of heat treatment on the strain hardening behaviour of an Al-Zn-Mg alloy

Magnus Hörnqvist Colliander, Birger Karlsson
International Journal of Materials Research. Vol. 100 (11), p. 1574 - 1581
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2008

Influence of Heat Treatment on the Cyclic Deformation Properties of Aluminium Alloy AA7030

Magnus Hörnqvist, Birger Karlsson
Materials Science & Engineering A: Structural Materials: Properties, Microstructure and Processing. Vol. A479 (1-2), p. 345-355
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2008

Temperature and Strain Rate Effects on the Work Hardening of AA7030

Magnus Hörnqvist, Birger Karlsson
Aluminium Alloys (J. Hirsch, B. Skrotzki, G. Gottstein - eds.), Proc. 11th Intern. Conf. on Aluminium Alloys, Wiley-VCH GmbH, 2008. Vol. Vol. II, p. 1498-1503
Paper i proceeding
2008

Unloading stiffness of near fully pearlitic steel UIC-R8/R8T during cyclic plastic straining

Magnus Hörnqvist, Birger Karlsson, Johan Ahlström
Proc. 6th Intern. Conf. on Low Cycle Fatigue (P.D. Portella, T. Beck, M. Okazaki - eds.). Deutsche Verband für Materialforschung und -prüfung (DVM), Berlin 2008, p. Pp. 487-492
Paper i proceeding
2007

Development of the unloading stiffness during cyclic plastic deformation of a high-strength aluminium alloy in different tempers

Magnus Hörnqvist, Birger Karlsson
International Journal of Materials Research. Vol. 98 (11), p. 1115-1123
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2006

Influence of Temperature and Strain Rate on the Plastic Deformation of two Commercial High Strength Al Alloys

Magnus Johansson, Magnus Hörnqvist, Birger Karlsson
Materials Science Forum. Vol. 519-521, p. 841-845
Paper i proceeding
2006

Temperature and Strain Rate Effects on the Dynamic Strain Ageing of AA7030

Magnus Hörnqvist, Birger Karlsson
Materials Science Forum. Vol. 519-521, p. 883-888
Paper i proceeding
2006

Temperature and strain rate dependence of the dynamic strain ageing effect in an Al-Zn-Mg alloy

Magnus Hörnqvist, Birger Karlsson
Materials Science and Technology. Vol. 22 (2), p. 213-222
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2005

Dynamic strain ageing effects in an extruded AA 7030 alloy subjected to tensile deformation

Magnus Hörnqvist, Birger Karlsson
Proceedings of 11th Intern. Conf. on Fracture, Torino, March 2005, p. 6 pages-
Paper i proceeding

Ladda ner publikationslistor

Du kan ladda ner denna lista till din dator.

Filtrera och ladda ner publikationslista

Som inloggad användare hittar du ytterligare funktioner i MyResearch.

Du kan även exportera direkt till Zotero eller Mendeley genom webbläsarplugins. Dessa hittar du här:

Zotero Connector
Mendeley Web Importer

Tjänsten SwePub erbjuder uttag av Researchs listor i andra format, till exempel kan du få uttag av publikationer enligt Harvard och Oxford i .RIS, BibTex och RefWorks-format.

Visar 17 forskningsprojekt

2021–2025

Högupplöst in-situ undersökning av effekten av reaktiva element på aluminiumoxidbildning vid höga temperaturer

Mats Halvarsson Mikrostrukturfysik
Mattias Thuvander Mikrostrukturfysik
Magnus Hörnqvist Colliander Mikrostrukturfysik
Vetenskapsrådet (VR)

2021–2023

In-situ-diffraktion av Mo(Si,Al)2 för hållbara industriella uppvärmningstillämpningar

Magnus Hörnqvist Colliander Mikrostrukturfysik
VINNOVA

2021–2023

Neutroner och röntgenstrålning för att möjliggöra industriella tekniksprång

Magnus Hörnqvist Colliander Mikrostrukturfysik
VINNOVA

2020–2021

Synkrotron-nano-diffraktion för avancerade CVD skikt

Magnus Hörnqvist Colliander Materialens mikrostruktur
VINNOVA

2019–2023

Utveckling av nästa generations MoSi2 högtemperaturmaterial

Magnus Hörnqvist Colliander Materialens mikrostruktur
Mats Halvarsson Materialens mikrostruktur
Aina Edgren Oorganisk miljökemi 1
Stiftelsen för Strategisk forskning (SSF)

2019–2023

Beräkningsbaserad modellering av kristallplasticitet och intergranulär dekohesion kopplad till spänningsassisterad oxidation i polykristallina högtemperaturlegeringar

Magnus Ekh Material- och beräkningsmekanik
Magnus Hörnqvist Colliander Materialens mikrostruktur
Kenneth Runesson Material- och beräkningsmekanik
Ralf Jänicke Material- och beräkningsmekanik
Vetenskapsrådet (VR)

2019–2021

Experimentell mikromekanik i tre dimensioner

Anand Harihara Subramonia Iyer Materialens mikrostruktur
Magnus Hörnqvist Colliander Materialens mikrostruktur
Stiftelsen för Strategisk forskning (SSF)

2018–2020

Analys och modelleringstjänst för tekniska material studerad med neutroner

Paul Erhart Material- och ytteori
Magnus Ekh Material- och beräkningsmekanik
Magnus Hörnqvist Colliander Materialens mikrostruktur
Fredrik Larsson Material- och beräkningsmekanik
Vetenskapsrådet (VR)

2017–2022

Termo-mekanisk formning av nickel-baserade superlegeringar (TherMechPro)

Magnus Hörnqvist Colliander Materialens mikrostruktur
VINNOVA

2017–2019

Provmiljö för nano-mekanisk provning på MAX IV

Magnus Hörnqvist Colliander Materialens mikrostruktur
Chalmers

2017–2019

Self-consistent modelling for neutron scattering applications

Magnus Hörnqvist Colliander Materialens mikrostruktur
Magnus Ekh Material- och beräkningsmekanik
Hongjia Li Materialens mikrostruktur
Chalmers

2017–2020

In-situ studies of microstructural evolution during processing and service of high-temperature materials

Magnus Hörnqvist Colliander Materialens mikrostruktur
Nitesh Raj Jaladurgam Materialens mikrostruktur
Stiftelsen för Strategisk forskning (SSF)

2017–2020

In-situ mekanisk provning vid ultra-höga temperaturer vid BEER

Magnus Hörnqvist Colliander Materialens mikrostruktur
Vetenskapsrådet (VR)

2016–2017

Enabling energy savings through additive manufacturing – The effect of going small

Magnus Hörnqvist Colliander Materialens mikrostruktur
Chalmers

2016–2017

Oxidationsbefrämjad spricktillväxt i gasturbinmaterial

Anand Harihara Subramonia Iyer Materialens mikrostruktur
Magnus Hörnqvist Colliander Materialens mikrostruktur
Krystyna Marta Stiller Materialens mikrostruktur
Kompetenscentrum Högtemperaturkorrosion

2016–2019

Mikro-mekanisk in-situ-provning av gränsytor för flerskalemodellering av brottförlopp

Magnus Hörnqvist Colliander Materialens mikrostruktur
Vetenskapsrådet (VR)

Det kan finnas fler projekt där Magnus Hörnqvist Colliander medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.