Influence of hydrogen environment on fatigue crack growth in forged Ti-6Al-4V : fractographic analysis
Paper i proceeding, 2013

Författare

Raghuver Gaddam

Robert Pederson

Magnus Hörnqvist

Chalmers, Teknisk fysik, Materialens mikrostruktur

M-L Antti

IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering

Vol. 48 012010-

Ämneskategorier

Materialteknik

Annan materialteknik

Styrkeområden

Materialvetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2018-10-15