Utveckling av nästa generations MoSi2 högtemperaturmaterial
Forskningsprojekt, 2019 – 2023

Projektet syftar till att utveckla nästa generations alumina-bildande keramkompositer för strukturella tillämpningar i mycket krävande miljöer. Bildandet av ett skyddande alumina-skikt på ytan skulle tillåta användandet vid temperaturer upp till 1400-1500 °C i förhållanden där andra kiseloxid-bildande strukturella keramer inte kan användas, medan en optimering av materialets kemi och struktur för mekaniska egenskaper gör att det kan klart överträffa dagens FeCrAl-baserade legeringar. Detta kommer att uppnås genom att systematiskt utforska den kemiska sammansättningen och mikrostrukturen hos den molybden-aluminosilicid (Mo(Si,Al)2) som i dagsläget används för icke-strukturella tillämpningar i värmeelement för elektrisk uppvärmning. Strukturen och egenskaperna kommer att skräddarsys genom att optimera aluminum-halten och tillsätta ytterligare element för att balansera oxidations/korrosions-motstånd och mekaniska egenskaper vid höga temperaturer. Legeringsutvecklingen stöttas av termodynamisk modellering och avancerad materialkaraktärisering för att fastställa de grundläggande mekanismerna. Resultatet kan sammanfattas i två punkter: (i) en ökad konkurrenskraft i svensk industri genom nya avancerade produkter samt möjligheten för Kanthal att utforska helt nya marknader; (ii) en ökad effektivitet i både energiproducerande och energikonsumerande processer, och därigenom direkt bidrag till ett mer hållbart samhälle.

Deltagare

Magnus Hörnqvist Colliander (kontakt)

Materialens mikrostruktur

Aina Edgren

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Energi och material

Mats Halvarsson

Materialens mikrostruktur

Samarbetspartners

Kanthal AB

Hallstahammar, Sweden

Finansiering

Stiftelsen för Strategisk forskning (SSF)

Projekt-id: ID18-0064
Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2023

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Energi

Styrkeområden

Chalmers materialanalyslaboratorium

Infrastruktur

Materialvetenskap

Styrkeområden

Publikationer

2023

High temperature compression of Mo(Si,Al)2-Al2O3 composites

Artikel i vetenskaplig tidskrift

Mer information

Senast uppdaterat

2020-02-04