Unloading stiffness of near fully pearlitic steel UIC-R8/R8T during cyclic plastic straining
Paper i proceeding, 2008

unloading stiffness

pearlitic steel

low cycle fatigue

Cyclic deformation

microplasticity

Författare

Magnus Hörnqvist Colliander

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Materialteknologi

Birger Karlsson

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Materialteknologi

Johan Ahlström

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Materialteknologi

Proc. 6th Intern. Conf. on Low Cycle Fatigue (P.D. Portella, T. Beck, M. Okazaki - eds.). Deutsche Verband für Materialforschung und -prüfung (DVM), Berlin 2008

Pp. 487-492

Ämneskategorier

Materialteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2022-09-08