Temperature and Strain Rate Effects on the Work Hardening of AA7030
Paper i proceeding, 2008

Författare

Magnus Hörnqvist Colliander

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Materialteknologi

Birger Karlsson

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Materialteknologi

Aluminium Alloys (J. Hirsch, B. Skrotzki, G. Gottstein - eds.), Proc. 11th Intern. Conf. on Aluminium Alloys, Wiley-VCH GmbH, 2008

Vol. Vol. II 1498-1503
978-3-527-32367-8 (ISBN)

Ämneskategorier

Materialteknik

ISBN

978-3-527-32367-8

Mer information

Senast uppdaterat

2022-09-08