Validating material modelling for OFHC copper using dynamic tensile extrusion (DTE) test at different velocity impact
Övrigt konferensbidrag, 2015

Författare

Nicola Bonora

Gabriel Testa

Andrew Ruggiero

G. Iannitti

Nooshin Mortazavi Seyedeh

Chalmers, Teknisk fysik, Materialens mikrostruktur

Magnus Hörnqvist

Chalmers, Teknisk fysik, Materialens mikrostruktur

19th Biennial APS Conference on Shock Com- pression of Condensed Matter

Ämneskategorier

Maskinteknik

Annan materialteknik

Styrkeområden

Materialvetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2018-10-15