Experimentell mikromekanik i tre dimensioner
Forskningsprojekt, 2019 – 2021

Mekanisk provning på längdskalor som motsvarar materialets mikrostruktur (mikromekanisk provning) är avgörande både för att skapa grundläggande förståelse för deformations- och brottfenomen, och för att utveckla, kalibrera och validera modeller för integrerade flerskalesimuleringar. Projektet avser att utveckla en mångsidig plattform för mikromekanisk provning in-situ i svepelektronmikroskop, baserat på en mikromanipulator med rörlighet i tre dimensioner. Detta gör att provning kan utföras i godtycklig riktning, i kontrast till den enaxliga linjära rörelsen hos traditionella testmetoder, och därmed erbjuds en unik flexibilitet vad gäller möjliga prover som kan utföras. En finita element-modell kommer att utvecklas för att beskriva den piezo-resistiva responsen från kraftmätningssystemet då detta utsätts för belastning i godtycklig riktning, och approximativa analytiska samband kommer att tas fram för att följa signaler i realtid under provning. Med den mikromanipulator-baserade plattformen kommer metoder, strategier och dokumenterade protokoll för provberedning och testning att utvecklas för ett antal representativa fall (böjning med riktningsförändring i last, dragprov samt provning av både inbäddade och ytliga objekt). Den unika flexibiliteten jämfört med andra tillgängliga mikromekaniska testmetoder, i kombination med lågt pris och enkel implementering, kommer att göra den föreslagna plattformen tillgänglig både för akademiska och industriella användare.

Deltagare

Anand Harihara Subramonia Iyer (kontakt)

Materialens mikrostruktur

Magnus Hörnqvist Colliander

Materialens mikrostruktur

Finansiering

Stiftelsen för Strategisk forskning (SSF)

Projekt-id: ITM17-0003
Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Chalmers materialanalyslaboratorium

Infrastruktur

Materialvetenskap

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2019-09-26