Phase Separation in Fe-Cr Alloys Studied by Small Angle Neutron Scattering
Övrigt konferensbidrag, 2015

Författare

Xin Xu

J. Odqvist

Magnus Hörnqvist

Chalmers, Teknisk fysik, Materialens mikrostruktur

Mattias Thuvander

Chalmers, Teknisk fysik, Materialens mikrostruktur

Axel Steuwer

P. Hedstrom

TMS Annual Meeting and Exibition

Ämneskategorier

Övrig annan teknik

Annan materialteknik

Styrkeområden

Materialvetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2018-10-15