Multi-scale, multi-technique investigation of oxidation assisted cracking
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet), 2015

Författare

Magnus Hörnqvist Colliander

Chalmers, Teknisk fysik, Materialens mikrostruktur

Leif Viskari

Chalmers, Teknisk fysik, Materialens mikrostruktur

Katie L. Moore

Krystyna Marta Stiller

Chalmers, Teknisk fysik, Materialens mikrostruktur

9th International Conference on Microscopy of Oxidation

Ämneskategorier

Övrig annan teknik

Annan materialteknik

Styrkeområden

Materialvetenskap