Högpresterande nanostrukturerade CVD TiAlN-belagda skärverktyg för svårbearbetade material.
Forskningsprojekt, 2021 – 2024

Syfte och mål: Syftet med detta projekt är att förvärva den grundläggande kunskap som behövs för att utveckla nya beläggningssystem för skärverktyg som ska användas för bearbetning av svårbearbetade material.

Projektmålen är: - Att förstå detaljerna i mikrostrukturen hos CVD TiAlN-skikt. - Att koppla de mekaniska egenskaperna och bearbetningsprestandan till den detaljerade mikrostrukturen i beläggningarna. - Att förstå fasomvandlingen av de metastabila nanolamellära faserna och deras påverkan på skiktens egenskaper.

Förväntade effekter och resultat: Förväntade effekter är att projektet kommer ge grundläggande kunskap som behövs för att kunna skräddarsy en nästa generation av högpresterande nanostrukturerade CVD TiAlN-beläggningar för bearbetning av svårbearbetade material.

Upplägg och genomförande: Nya hårda nanostrukturerade TiAlN-beläggningar kommer att deponeras på hårdmetallskär med CVD. Projektet kommer att bygga en grundläggande förståelse som kan användas för att utveckla dessa beläggningar för att bearbeta svårbearbetade material, vilket idag är mycket svårt och utmanande. Avancerad karakterisering, inkl. sveptransmissions-elektronmikroskopi, kommer att utföras för att beskriva den komplexa mikrostrukturen för dessa självorganiserande, metastabila, nanolamellära skikt. Både obehandlade, värmebehandlade och mekaniskt testade skikt kommer att studeras.

Deltagare

Mats Halvarsson (kontakt)

Chalmers, Fysik, Mikrostrukturfysik

Finansiering

Sandvik

Projekt-id: CVD-TiAIN
Finansierar Chalmers deltagande under 2021–2024

VINNOVA

Projekt-id: 2021-04008
Finansierar Chalmers deltagande under 2021–2024

Mer information

Senast uppdaterat

2022-12-29