2HEVV två-takts vätgasmotor med variable ventiltider
Forskningsprojekt , 2021 – 2023

Huvudmålet i detta projekt är att för en vätgasdriven förbränningsmotor uppnå samma effektdensitet som en vanliga dieselmotorer utan att kompromissa på verkningsgrad och emissioner, så att motorstorleken inte behöver växa. I projektet undersöks vidare ett nytt förbränningskoncept och fritt ventilsystem som möjliggör två-takts drift på vätgas. Grön vätgasdrift i
förbränningsmotorer är en möjlighet att nå fossilfrihet för tunga fordon som annars är svåra att elektrifiera.

Deltagare

Lucien Koopmans (kontakt)

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Förbränning och framdrivningssystem

Samarbetspartners

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: Dnr2021-037021,P47119-2
Finansierar Chalmers deltagande under 2021–2023

Mer information

Senast uppdaterat

2022-04-08