Utveckling av metodik för satellitbaserad forskning och övervakning av kol- och vatten-cykeln i boreala skogsekosystem
Forskningsprojekt , 2021 – 2022

Beskrivning saknas.

Deltagare

Lars Ulander (kontakt)

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Geovetenskap och fjärranalys

Albert Monteith

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Geovetenskap och fjärranalys

Finansiering

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Projekt-id: SLU
Finansierar Chalmers deltagande under 2021–2022

Mer information

Senast uppdaterat

2022-05-23