Hur kan allmänheten engageras digitalt? En kunskapsöversikt
Forskningsprojekt, 2021 – 2022

Beskrivning saknas.

Deltagare

Catharina Landström (kontakt)

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Science, Technology and Society

Finansiering

Naturvårdsverket

Projekt-id: 2021-00014
Finansierar Chalmers deltagande under 2021–2022

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2022-04-12