Konceptuell modell för mögel säkerhet
Forskningsprojekt, 2009

Att presentera/publicera författarens forskning kring modellering av mögeltillväxt

Deltagare

Krystyna Pietrzyk (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Finansiering

Formas

Projekt-id: 2009-00281
Finansierar Chalmers deltagande under 2009

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

2009

Conceptual model for mould safety

Paper i proceeding

Mer information

Senast uppdaterat

2022-09-06