Conceptual model for mould safety
Paper i proceeding, 2009

Författare

Krystyna Pietrzyk

Chalmers, Arkitektur

Ingemar Samuelson

RISE Research Institutes of Sweden

Proceedings of the fourth International Building Physics Conference: Energy efficiency and new approaches, 15-18 June 2009, Istanbul, Turkey

655-662
978-975-561-350-5 (ISBN)

Konceptuell modell för mögel säkerhet

Formas (2009-00281), 2009-01-01 -- 2009-12-31.

Tillförlitlighetsanalys för förebyggande av mögeltillväxt

Formas (2007-01101), 2008-01-01 -- 2011-12-31.

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2022-09-06