Närhet på distans om ledares kompetens och organisationersförmåga att leda i en digital värld
Forskningsprojekt, 2022 – 2024

Syfte och mål
Syftet med detta projekt att studera möjligheter och utmaningar i ledarskap på distans med stöd av digitala arbetssätt för att öka kunskapen om hur denna typ av ledarskap kan utvecklas och möjliggöra organisatorisk förmåga till innovation och förändring. Med utgångspunkt i den kunskap som utvecklades tillsammans med behovsägarna i steg 1 så kommer projektet, i steg 2, genomföras genom en kvalitativt inriktad interaktiv fallstudiedesign där tre organisationskontexter studeras, nämligen industriell miljö, konsultverksamhet och offentlig tjänsteproduktion.

Förväntade effekter och resultat
Projektets förväntas bidra med att utveckla ny, teoretiskt informerad kunskap i skärningspunkten mellan ledarskap och digitalisering. Utifrån kompetensteori och hur kompetens kan möjliggöra organisatorisk förmåga bidrar projektet således med kunskap om hur individuell ledarskapskompetens, i en digital arbetskontext, kan möjliggöra organisatorisk förmåga att bättre leda med stöd av digitala verktyg och arbetssätt.

Deltagare

Ida Gremyr (kontakt)

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Samarbetspartners

Linköpings universitet

Linköping, Sweden

Mjölby kommun

Mjölby, Sweden

Skill Scandinavia AB

Linköping, Sweden

UMS Sweden AB

Linköping, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2022-00309
Finansierar Chalmers deltagande under 2022–2024

Mer information

Senast uppdaterat

2022-11-01