Maintenance of Battery Production (MATTER)
Forskningsprojekt, 2022 – 2023

Syfte och mål
Syftet är att samla den gemensamma kraften inom industrin och akademin och ta ett helhetsgrepp om underhåll av batteriproduktion. Målet för projektet är att förverkliga en hållbar batterisektor i Sverige genom att skapa förutsättningar för ett effektivt underhåll av framtidens batteriproduktion. Projektet kommer att sätta scenen för forskning och innovation inom underhåll av batteriproduktion på global nivå samt att lösa de mest centrala underhållsrelaterade utmaningarna i batterifabriker redan från början.

Förväntade effekter och resultat
Steg 1 projektet fokuserar på att kartlägga de unika aspekterna med att underhålla batterifabriker, identifiera nyckelkapabiliteter för underhållsfunktionen, realisera en fullständig Steg 2 ansökan, samt att paketera projektresultaten för utbildning och nyttiggörande. Det stora efffektmålet är att förverkliga framtidens underhåll som säkerställer den ’inre cirkulariteten’ av batterifabriker, t.ex. att förlänga livslängden i teknisk utrustning, öka resurseffektivitet genom att minska produktionsstörningar, och att förhindra slöseri genom en felfri produktion.

Deltagare

Anders Skoogh (kontakt)

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Jon Bokrantz

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Samarbetspartners

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Stockholm, Sweden

Scania CV AB

Södertälje, Sweden

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2022-02467
Finansierar Chalmers deltagande under 2022–2023

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Produktion

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2023-12-13