Direkt jäsningsväg för hållbara plaster och superabsorberande polymerer
Forskningsprojekt, 2023 – 2025

En av de stora utmaningarna i vårt samhälle är att ersätta fossilbaserad produktion av kemikalier och bränslen med hållbara alternativ med lägre koldioxidavtryck och mindre miljöpåverkan. Akrylsyra är en mångsidig kemisk byggsten för både råvaru- och specialkemikalier, såsom plast, beläggningar , färger, superabsorberande polymerer.
Biobaserad produktion av akrylsyra har studerats genom att kombinera jäsning med kemo-katalytiska procedurer. Utbredd användning av förnybar akrylsyra hämmas dock på grund av begränsad miljövinst och extra kostnader med kemiska katalysatorer och rening steg i de kemo-katalytiska processerna. Målet för detta projekt är att utveckla en jästbaserad jäsningsväg för direkt produktion av akrylsyra från förnybara resurser, såsom cellulosabiomassa. För att åstadkomma detta kommer ett nytt syntetiskt tillvägagångssätt att appliceras för att koppla celltillväxt till produktionen av akrylsyra, så att cellerna endast kan växa om de producerar akrylsyra som en obligatorisk produkt. Med denna tillväxtkopplade fenotyp kan vi utföra riktad evolution av nyckelenzymerna i produktionen för att förbättra deras effektivitet genom att selektera för de celler som växer bäst. Då denna strategi även kan agera som en signifikant drivkraft för att rikta flödet av kol genom den heterologa reaktionsväg som resulterar i produktion av akrylsyra kommer den även att appliceras för optimering av jästens metabolism för att åstadkomma en hög nivå av akrylsyraproduktion.

Deltagare

Yun Chen (kontakt)

Chalmers, Life sciences, Systembiologi

Finansiering

Formas

Projekt-id: 2022-01130
Finansierar Chalmers deltagande under 2023–2025

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2023-02-20