SPARSAM - Sustainability Parameters for Parts analyses and Selection for Additive Manufacturing
Forskningsprojekt, 2022 – 2023

Syfte och mål: För att identifiera vilka produkter som är lämpliga för Additiv tillverkning behöver både tekniska och affärsmässiga urvalskriterier användas. Syftet med denna studie är att undersöka möjligheten att utöka de tekniska urvalskriterierna för en 3D-print kandidat med värden för försörjningskedjan och hållbarhet utifrån tre olika scenarios vilka jämförs med nuläge:
0 - Nuläge, centraliserad massproduktion med linjär och global leveranskedja 1 - Fabrik: AM i en central fabrik 2 - Produktion distribueras till distributionscenter 3 - Produktion distribueras till återförsäljare: Förväntade effekter och resultat: Detta projekt kommer att bidra till effektmålen för utlysning #16 genom att utveckla kunskap, beräkna och demonstrera värdet av Additivtillverkning (AM) i tre scenarier för försörjningskedjan. En modell kommer att utvecklas, förfinas och användas för att beräkna värdet och besparingarna med AM. I steg 2 kommer konsortierna att identifiera tillämpningar där AM möjliggör en efterfrågestyrd produktion som kan flyttas närmare kunden t.ex. vid ett distributionscenter eller en återförsäljare/verkstad.

Deltagare

Ola Isaksson (kontakt)

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktutveckling

Samarbetspartners

RISE Research Institutes of Sweden

Göteborg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2022-02471
Finansierar Chalmers deltagande under 2022–2023

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Produktion

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2023-04-20