Co-loop: Cross-sector partnerships for sustainable innovations and closing the loops in the humanitarian supply chain
Forskningsprojekt, 2023 – 2025

Beskrivning saknas.

Deltagare

Ala Arvidsson (kontakt)

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Samarbetspartners

Hanken Svenska Handelshögskolan

Helsinki, Finland

Helsingin Yliopisto

Helsinki, Finland

Finansiering

Ekon. dr Peter Wallenbergs Stiftelse för Ekonomi och Teknik

Projekt-id: 2022.0002
Finansierar Chalmers deltagande under 2023–2025

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Produktion

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2023-01-10