Framtidens kontrollrum för hållbara elkraftsystem
Forskningsprojekt, 2022 – 2027

Det framväxande elkraftsystemet med hög andel förnybar kraftproduktion är allt mindre planerbart och uppvisar andra fysikaliska egenskaper än tidigare. Detta innebär att arbetet för kontrollrumsoperatörer som övervakar och säkerställer systemstabilitet förändras från passivt övervakande till ett mer aktivt och intensivt kognitivt arbete. Detta påkallar i sin tur att man måste skapa stödsystem och arbetspraktiker som kan hantera en god anpassningsförmåga relativt de allt mer dynamiska förloppen. Operatören kan vid aktiv övervakning komma att på kort tid inom minuter eller sekunder avkrävas snabba beslut. Detta kräver i sin tur
god lägesuppfattning om både elkraftsystemet och omgivande faktorer t.ex. väderförhållanden. Detta tvärvetenskapliga projekt syftar till att utveckla kunskap och expertkompetens inom elkraftteknik, människa-maskin interaktion och kunskap om människans situationsuppfattning och beslutsfattande i syfte att säkerställa ett stabilt och hållbart elkraftsystem.

Deltagare

Anna-Lisa Osvalder (kontakt)

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Design & Human Factors

Signe Svensson

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Design & Human Factors

Samarbetspartners

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Stockholm, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: P2022-00177
Finansierar Chalmers deltagande under 2022–2027

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2024-01-08