SPIRIT Pilotprojekt - Etablering av en nationell "Teknikparksfunktion"
Forskningsprojekt , 2022 – 2023

Syfte och mål
Projektet ska leverera en plan som underbygger Vinnovas uppdrag från regeringen, och ett nationellt konsortium med nyckelaktörer som står redo att implementera denna.

Förväntade effekter och resultat
Projektet ska leverera en plan och leverera ett körklart konsortium för att samordna innovationsekosystemet och mötesplatser inom ett nationellt "centrum för material- och livsvetenskaper med ESS och MAX IV som hörnstenar". Det ska tillgodose den övergripande ambitionen från regeringen.

Deltagare

Aleksandar Matic (kontakt)

Chalmers, Fysik, Materialfysik

Samarbetspartners

Linköpings universitet

Linköping, Sweden

Luleå tekniska universitet

Luleå, Sweden

Lunds universitet

Lund, Sweden

Stockholms universitet

Stockholm, Sweden

Umeå universitet

Umeå, Sweden

Uppsala universitet

Uppsala, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2022-01386
Finansierar Chalmers deltagande under 2022–2023

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2023-02-09