Recycling of critical metals from thin-film solar modules by electrochemistry
Forskningsprojekt , 2023 – 2025

Beskrivning saknas.

Deltagare

Burcak Ebin (kontakt)

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Energi och material

Finansiering

Carl Tryggers Stiftelse för Vetenskaplig Forskning

Projekt-id: CTS22:2342
Finansierar Chalmers deltagande under 2023–2025

Mer information

Senast uppdaterat

2023-03-09