ECMWF CAMS2_61 Global and Regional Emissions
Forskningsprojekt, 2022 – 2025

Global and regional emissions for the Copernicus Atmosphere Monitoring Service

Deltagare

Santiago Arellano (kontakt)

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Geovetenskap och fjärranalys

Samarbetspartners

Barcelona Supercomputing Center (BSC)

Barcelona, Spain

Centre national de la recherche scientifique (CNRS)

Paris, France

Finnish Meteorological Institute

Helsingfors, Finland

Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO)

Delft, Netherlands

Norges meteorologiska institut

Norway

Univerzita Karlova

Prague, Czech Republic

Finansiering

European Centre for Medium-Range Weather Forecasts

Finansierar Chalmers deltagande under 2022–2025

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Grundläggande vetenskaper

Fundament

Mer information

Senast uppdaterat

2023-04-24