Integrering av förstärkningsinlärning och prediktiv styrning för energihantering i smarta hem (SmartHEM)
Forskningsprojekt, 2023 – 2025

För att uppnå koldioxidneutralitet och minska beroendet av fossil energi blir solpaneler, värmepumpar och elfordon (EV) allt vanligare i europeiska hem. Den rikliga tillgången på solenergi, geotermisk energi samt miljövänliga elfordon minskar användningen av fossilbaserad energi, samtidigt som det innebär utmaningar för hemmets energihanteringssystem på grund av den intermittenta funktionen hos förnybar energi och potentiell batterinedbrytning från elfordon. Detta Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellowship kommer att föreslå ett smart hemhanteringssystem för att optimera hela hemmets energikostnad samtidigt som man beaktar en uppsättning begränsningar relaterade till batterisäkerhet och tillförlitlighet, förarens/hushållets efterfrågan och ställdon.

Deltagare

Changfu Zou (kontakt)

Chalmers, Elektroteknik, System- och reglerteknik

Meng Yuan

Chalmers, Elektroteknik, System- och reglerteknik

Finansiering

Europeiska kommissionen (EU)

Projekt-id: EC/HE/101110832
Finansierar Chalmers deltagande under 2023–2025

Europeiska kommissionen (EU)

Projekt-id: EC/HE/101110832
Finansierar Chalmers deltagande under 2023–2025

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Energi

Styrkeområden

Grundläggande vetenskaper

Fundament

Innovation och entreprenörskap

Drivkrafter

HSB living lab

Infrastruktur

Mer information

Senast uppdaterat

2024-01-10