SuRF-LSAM: Developing Sustainable Resilient circular economy microFactories with LSAM
Forskningsprojekt, 2023 – 2026

Syfte och mål
SuRF-LSAM lägger grunden för morgondagens globala nätverk av cirkulär ekonomi mikrofabriker genom följande mål: 1) implementera en cirkulär ekonomi LSAM (storskalig additiv tillverkning) mikrofabrikskoncept i Portugal och Sverige, 2) öka återvinningen av polymeravfallsmaterial till sekundära råvaror för LSAM, 3) minska material-, energi- och annan resursanvändning genom en optimerad LSAM-process, 4) förlänga livslängden för produkter och produktionssystem genom LSAM av nya komponenter, och 5) underlätta skapandet av ett LSAM-mikrofabriksnätverk.

Förväntade effekter och resultat
Projektet väntas ha följande effekter: 1) minskad transportklimatpåverkan, 2) minskad användning av jungfruliga polymerer, 3) minskade ledtider och tider till marknaden, 4) minskade produktions- och leveranstider; vilket kommer att leda till ökad cirkuläritet och konkurrenskraft i svensk tillverkning pga a) ökad användning av återvunnet avfallsmaterial och b) implementering av ett cirkulär ekonomi nätverk av mikrofabriker koncept. Sammanfattningsvis kommer projektet att digitalt omvandla tillverkning för en mer hållbar och cirkulär framtid (SDG 9,11,12,14).

Deltagare

Robin Teigland (kontakt)

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

Samarbetspartners

ADAXIS

Bayonne, France

Add North 3D

Ölsremma, Sweden

Brandworks AB

Bromma, Sweden

Ekbacken Studios AB

Stocksund, Sweden

Papershell AB

Tibro, Sweden

RISE Research Institutes of Sweden

Göteborg, Sweden

The Industry Sweden AB

Malmö, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2023-00866
Finansierar Chalmers deltagande under 2023–2026

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2024-02-15