Effektiv identifiering av misskötsel av elsparkcyklar och elcyklar och underhållsbehov av cykelinfrastruktur
Forskningsprojekt, 2023 – 2024

Att förbättra trafiksäkerheten för el-skoter- och elcykelförare är av stor betydelse med tanke på den ständigt ökande mikromobiliteten och deras oproportionerligt höga trafikolyckor sedan 2019: endast cirka 1 % av resorna gjorda med elektrisk mikromobilitet enligt nationell reseundersökning ger nästan 4 % av trafikolyckor registrerade i Strada.

Projektet syftar till att utveckla en prototyp av kostnadseffektiv anomalidetektor för missbruk av e-skotrar t.ex. körning under alkoholpåverkan, fortkörning, samt kartläggning av dåligt underhållen cykelinfrastruktur.

Deltagare

Jiaming Wu (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Samarbetspartners

FellowBot AB

Stockholm, Sweden

Finansiering

Trafikverket

Projekt-id: 2023/26002
Finansierar Chalmers deltagande under 2023–2024

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Transport

Styrkeområden

C3SE (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)

Infrastruktur

Mer information

Senast uppdaterat

2023-09-11