Tillståndsfunktioner för energilager i elektrifierade fordon
Forskningsprojekt , 2012 – 2014

Syftet med projektet är att öka svensk fordonsindustris kunskap om elektriska energilagers gränser. Detta ska ske genom att ta fram underlag till förbättrade testmetoder som sträcker sig från batteritillståndsestimering av tillgänglig effekt, energi och batterihälsa till batteristandarder.

Deltagare

Torsten Wik (kontakt)

Professor vid Chalmers, Elektroteknik, System- och reglerteknik, Reglerteknik

Samarbetspartners

Intertek Semko

Kista, Sweden

IT-forskningsinstitutet Viktoria

Göteborg, Sweden

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 2011-005434
Finansierar Chalmers deltagande under 2012–2014

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Informations- och kommunikationsteknik

Styrkeområden

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Energi

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2019-11-15