Robusta och tillförlitliga metoder för modellanpassning i datorseende
Forskningsprojekt , 2013 – 2016

Beskrivning saknas.

Deltagare

Fredrik Kahl (kontakt)

Professor vid Chalmers, Elektroteknik, Signalbehandling och medicinsk teknik, Digitala bildsystem och bildanalys

Samarbetspartners

Lunds universitet

Lund, Sweden

Finansiering

Vetenskapsrådet (VR)

Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2016

Mer information

Skapat

2015-01-08