Slide In-teknik för kontinuerlig överföring av energi till elektriska fordon, Fas2
Forskningsprojekt , 2013 – 2015

Projektets syfte är att undersöka och utvärdera kontinuerlig överföring av energi underifrån väg till fordon med konduktiv och induktiv teknik. Projektet kommer i denna etapp att vara speciellt inriktad på utökad testverksamhet samt utveckling av fordonens kompletta hybriddrivlinor. En elektrifiering av vägtrafiken i kombination med elproduktion baserad på förnybar energi har god potential att vara en av lösningarna för att klara stora delar av transportsektorns framtida problem med energiförsörjning och negativ miljöpåverkan.

Deltagare

Jonas Sjöberg (kontakt)

Professor vid Chalmers, Elektroteknik, System- och reglerteknik, Mekatronik

Samarbetspartners

ALSTOM Power Sweden

Norrköping, Sweden

Bombardier Transportation Sweden

Göteborg, Sweden

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Stockholm, Sweden

Lunds universitet

Lund, Sweden

Scania CV AB

Södertälje, Sweden

Svenska Elvägar

Gävle, Sweden

Trafikverket

Borlänge, Sweden

Vattenfall

Stockholm, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 33550-2
Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2015

Energimyndigheten

Projekt-id: 33550-2
Finansierar Chalmers deltagande under 2015

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2019-11-29