Målföljning för komplicerade mätfall i störande bakgrundsmiljö för flygande sensorsystem
Forskningsprojekt , 2013 – 2017

Projektet innefattar tre områden, med tillhörande mål, enligt följande: 1. Ta fram och förfina metoder för att hantera komplicerade mätfall, med fokus på täta målsituationer och upplösningsproblematik. 2. Bedriva forskning kring hur signalbehandling och målföljning kan kombineras, och vilka prestandaförbättringar och funktionstillväxter detta kan ge. 3. Ta fram metoder för att detektera och följa små mål i en störande bakgrundsmiljö. Ett annat viktigt syfte med projektet att utveckla och stärka det kompetenscentrum som byggts upp inom målföljning på Chalmers.

Deltagare

Tomas McKelvey (kontakt)

Professor vid Chalmers, Elektroteknik, Signalbehandling och medicinsk teknik, Signalbehandling

Abu Sajana Rahmathullah

Doktorand vid Chalmers, Elektroteknik, Signalbehandling och medicinsk teknik, Signalbehandling

Lennart Svensson

Professor vid Chalmers, Elektroteknik, Signalbehandling och medicinsk teknik, Signalbehandling

Samarbetspartners

Saab

Stockholm, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Informations- och kommunikationsteknik

Styrkeområden

Grundläggande vetenskaper

Fundament

Mer information

Senast uppdaterat

2021-01-13