Nollvision och utökad produktivitet vid vägarbeten
Forskningsprojekt , 2012 – 2015

Syftet med projektet är att öka säkerheten vid vägarbeten kopplat till hög produktivitet. Målet är att skapa förutsättningar för noll olyckor och ökad produktivitet på lång sikt. Arbetetsituationen vid vägarbeten är komplex med många aktörer inblandade samt omgivande trafik att ta hänsyn till. Dessutom ställs höga krav på produktivitet och effektivitet då det är ett kostnadskrävande arbete. En utslagsgivande kundönskan är hög produktivitet och Volvo CE ser en stor potential i att kunna koppla hög säkerhet till hög produktivitet och därmed stärka vår konkurrenskraft.

Deltagare

Jonas Sjöberg (kontakt)

Professor vid Chalmers, Elektroteknik, System- och reglerteknik, Mekatronik

Samarbetspartners

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2012–2015

Mer information

Senast uppdaterat

2018-10-14